10:48 | 07/02/2020

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa lĩnh vực thư viện 2020 triển khai trong cả nước

(LV) - Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản hướng dẫn các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa lĩnh vực thư viện 2020.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020, Bộ VHTTDL hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình trong lĩnh vực thư viện cụ thể: Trong năm 2020, Bộ VHTTDL đã bố trí vốn cho mục tiêu cấp sách cho hệ thống thư viện cấp tỉnh. Vốn của mục tiêu này được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp quy định tại nhóm Dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – cấp sách cho hệ thống thư viện cấp tỉnh/thành phố (ban hành theo Công văn số 308/BVHTTDL-KHTC ngày 20/1/2020 của Bộ VHTTDL).

 

Nhận thức của người dân về văn hóa đọc đã được cải thiện nhờ những chương trình hàng năm của Vụ Thư viện
Nhận thức của người dân về văn hóa đọc đã được cải thiện nhờ những chương trình phát triển văn hóa triển khai hàng năm của Vụ Thư viện.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT trên cơ sở định mức được phân bổ trong năm 2020 báo cáo UBND các tỉnh, thành phố bố trí đúng, đủ nguồn ngân sách Trung ương và giao việc triển khai thực hiện Chương trình cho các thư viện tỉnh nhằm bảo đảm đúng nhu cầu thực tế người sử dụng tại địa phương.

Để đảm bảo việc bổ sung sách phải phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương và bảo đảm chất lượng, Bộ VHTTDL đã lên Danh mục sách của một số nhà sách, nhà xuất bản uy tín, đề nghị các thư viện tỉnh tham khảo, chấm chọn theo nhu cầu thực tế của địa phương và gửi danh mục sách về Vụ Thư viện trong Quý II năm 2020.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT triển khai theo đúng tiến độ và báo cáo hiệu quả phục vụ sách được bố trí từ Chương trình chậm nhất ngày 5/12/2020.

Minh Quế

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site