13:49 | 28/11/2018

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành hơn 600 ấn phẩm sách năm 2018

(LV) – Đó là thông tin ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ 2 năm 2018 vào sáng ngày 28/11/2018 tại Hà Nội.

Sự kiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 73 năm truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2018), hôm nay,

Theo ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trong năm 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành hàng trăm đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật với các mảng đề tài phong phú, trong đó có các mảng sách trọng tâm phục vụ việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; phục vụ việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; sách về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về các vấn đề lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; sách về bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; sách về phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật...

Toàn cảnh Lễ công bố
Toàn cảnh Lễ công bố.

Tính đến tháng 12/2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 600 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ hai trong năm 2018, Nhà xuất bản tổ chức Lễ công bố sách. Trong đó có một số tác phẩm quan trọng, có giá trị và có ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành trong 6 tháng vừa qua. Đó là: 5 tập tiếp theo (tập 65-69) của bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập; Cuốn sách Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng); Cuốn sách Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước do PGS. TS. Nguyễn Văn Thạo và PGS. TS. Nguyễn Viết Thông đồng Chủ biên; Cuốn sách Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và ThS. Đỗ Quang Hưng; Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam của tập thể tác giả, do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh và PGS.TS. Ngô Huy Cương đồng Chủ biên; Bộ tài liệu chuyên đề gồm 6 cuốn. Cuốn sách Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội do GS.TSKH. Lê Du Phong làm Chủ biên; Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948-1918), do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết lời giới thiệu.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin về những cuốn sách quý, có giá trị được xuất bản liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm, đã được giới thiệu trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phát hành sách Hà Nội, các chi nhánh của Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, các trung tâm phát hành tại Huế, Nha Trang, Quảng Ngãi và các đại lý phát hành sách trên cả nước.

Minh Quế

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Làng Việt còn mãi/ Kéo co ngồi - Di sản độc đáo giữa lòng Hà Nội
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site