03:04 | 21/12/2019

Liên đoàn Yoga Việt Nam khẳng định không lôi kéo người tập thiếu lành mạnh

(LV) - Trong văn bản mới nhất gửi tới Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, Liên đoàn Yoga Việt Nam cho biết, một số tổ chức, cá nhân không phải là hội viên tổ chức, hội viên cá nhân của Liên đoàn đã nhân danh Liên đoàn để thực hiện các mục đích xấu.

Theo Liên đoàn Yoga Việt Nam một số cá nhân là hội viên Liên đoàn cũng đã lợi dụng danh nghĩa Liên đoàn đến liên hệ với các cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân vận động lôi kéo người tập tham gia vào các hoạt động ngoài chuyên môn yoga, gây hoang mang đến cộng đồng người tập yoga.

Để phát triển phong trào yoga rộng lớn trong nhân dân, đúng định hướng, đảm bảo tính dân tộc, khoa học và nhân dân phù hợp với chủ trương xã hội hóa các hoạt động Thể dục Thể thao của Đảng và Nhà nước trong quá trình hội nhập với quốc tế, Liên đoàn Yoga Việt Nam trân trọng kính đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân giúp đỡ, phối hợp với Liên đoàn để Liên đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Vũ Trọng Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam cho biết: “Liên đoàn Yoga Việt Nam đã thành lập được ba năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, Liên đoàn luôn bám vào tôn chỉ, mục đích để hoạt động. Bộ môn này ngày càng cuốn hút nhiều người tham gia, đặc biệt là người trẻ. Trong năm 2020, Liên đoàn Yoga Việt Nam sẽ hoàn thành Luật thi đấu yoga tạm thời này. Trên cơ sở Luật tạm thời, chúng tôi sẽ xin ý kiến của các cơ quan ban ngành có liên quan để ban hành chính thức Luật thi đấu yoga để áp dụng trên toàn quốc.”

Liên đoàn yoga Việt Nam cũng gửi thông báo tới các tổ chức, cá nhân một số thông tin cụ thể như: Người phát ngôn chính thức của Liên đoàn Yoga Việt Nam là Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên đoàn; Các ủy viên Ban chấp hành, thành viên các ban chức năng của Liên đoàn thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của Liên đoàn và quy chế hoạt động của các ban chức năng; Các ủy viên Ban chấp hành, thành viên các ban chức năng chỉ được nhân danh liên đoàn làm việc với các cơ quan tổ chức và cá nhân khi được Liên đoàn ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Liên đoàn, hoặc giấy giới thiệu của Chánh văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam ký đóng dấu; Việc sử dụng Logo của Liên đoàn Yoga Việt Nam trên các sản phẩm, quảng cáo trong các sự kiện do các Hội viên Liên đoàn tổ chức phải được sự đồng ý của Liên đoàn bằng văn bản; Liên đoàn Yoga Việt Nam chưa gia nhập là thành viên hoặc hội viên của bất kỳ tổ chức Yoga quốc tế nào. Liên đoàn Yoga Việt Nam không mời ai làm cố vấn cho Liên đoàn và cũng không phong danh hiệu hay suy tôn ai là “đại sứ”, “sứ giả” yoga của Liên đoàn Yoga Việt Nam.

Liên đoàn Yoga Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp về TDTT, hoạt động theo Điều lệ của Liên đoàn được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 3/4/2017. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy đã được Đại hội Liên đoàn thông qua, các Uỷ viên Ban chấp hành và hội viên đều bình đẳng, hoạt động theo quy chế của Liên đoàn và quy định của pháp luật. Trách nhiệm của cán bộ, hội viên Liên đoàn là tổ chức vận động tuyên truyền lợi ích của tập luyện Yoga đến với mọi người, xây dựng Liên đoàn theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong Điều lệ. 
 THD
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site