00:50 | 23/03/2020

Hồ Chí Minh với vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

(LV) - Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất của nhân loại. Ngay từ lúc tuổi còn thanh niên, trong suốt quá trình đi tìm đường cứu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam học tập và làm theo.

“Thanh niên là người chủ tương lai nước nhà”

Từ rất sớm, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã tin vào sức mạnh của thế hệ trẻ. Người nhận thấy “Muốn thức tỉnh một dân tộc thì trước hết phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng thì thanh niên mới được tự do”. Vì vậy thanh niên phải hăng hái tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bác Hồ luôn quan tâm đến bồi dưỡng thế hệ trẻ
Bác Hồ luôn quan tâm đến bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Cả cuộc đời Hồ Chí Minh hết lòng, hết sức quan tâm tới thế hệ trẻ, chăm lo rèn luyện đội ngũ thanh niên ngay từ khi Hội Việt Nam thanh niên cách mạng thành lập. Người sáng lập Báo Thanh niên, cơ quan tuyên truyền của Hội nhằm chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Người đã cử nhiều thanh niên còn rất trẻ đưa sang Nga và Trung Quốc học tập, huấn luyện và đào tạo cán bộ.

Trong những năm chống thực dân Pháp xâm lược, với niềm tin vào sức mạnh của tuổi trẻ, Hồ Chí Minh cho rằng: “Chỉ có dựa vào thế hệ trẻ mới đủ sức làm nên sự nghiệp lớn là giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước”. Khi nước nhà được độc lập Người khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Người thường xuyên căn dặn, động viên thanh niên “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Có thể thấy, Hồ Chí Minh luôn quan tâm bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, giáo dục cho thanh niên tinh thần sẵn sàng xung phong trong nhiệm vụ và công tác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Hồ Chí Minh tin tưởng, kỳ vọng vào thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng đất nước. Người cho rằng: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Phụ nữ, thanh niên người dân tộc cũng được Bác luôn động viên vượt khó khăn
Phụ nữ, thanh niên người dân tộc cũng được Bác luôn động viên vượt khó khăn.

Theo Hồ Chí Minh: “Nói chung thì các dân tộc Phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Được sự lãnh đạo và giáo dục của Người, một thế hệ thanh niên anh hùng ra đời, lập nên biết bao nhiêu kỳ tích như: Lý Tự Trọng, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Anh hùng Vai, Út Tịch, Lê Thị Hồng Gấm, Cù Thị Hậu... là những tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Tại Đại hội III, Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh kể lại: “Từ chỗ chỉ có một Lý Tự Trọng đến ngày nay chúng ta có 78 vạn đoàn viên Đoàn thanh niên lao động hăng hái ra sức giúp Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Tiến bộ đó làm cho Bác rất vui sướng và trẻ lại. Nó làm cho lòng Bác phơi phới như hoa nở trong mùa xuân”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ có ý nghĩa sâu sắc và có tầm chiến lược “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Chăm lo đào tạo thế hệ trẻ góp phần nhân lên sức mạnh và hiệu quả của con người trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng và văn minh.

Thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước

Thấm nhuần lời căn dặn của Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, trong các thời kỳ của cách mạng, Đảng ta đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ về “Trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng, ngang tầm sự nghiệp đổi mới, vì dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh” (Nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 4, Khoá VII).

Thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức rõ nhiệm vụ vẻ vang của mình trong việc bảo vệ thành quả cách mạng, thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước. Đi đôi với công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn, chú trọng xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, để vững vàng trong hội nhập quốc tế là nhân tố quan trọng dẫn tới mọi thành công của đất nước.

Thế hệ thanh niên ngày nay nhiều người trở thành gương mặt trẻ, niềm tự hào của Việt Nam
Thế hệ thanh niên ngày nay nhiều người trở thành gương mặt trẻ, niềm tự hào của Việt Nam.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã xác định “Người thanh niên của thời kỳ mới vừa biết giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa biết làm giàu văn hoá dân tộc bằng giá trị, những tinh hoa văn hoá nhân loại, là hiện thân tiêu biểu của các giá trị văn hoá Việt Nam”. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã chủ động, tích cực tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống như: Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam, Lễ hội văn hoá tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên, Hành trình về cội nguồn, hành trình đến với các bảo tàng... triển khai nhiều hoạt động phong phú sáng tạo trong “Năm Thanh niên”, “Tháng Thanh niên”, “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và nhiều hoạt động khác có ý nghĩa thiết thực.

Để thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp của cách mạng thế giới”; Thế hệ trẻ Việt Nam cần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao kiến thức hiểu biết về văn hoá dân tộc, chủ động tiếp thu những giá trị văn hoá mới trong điều kiện hội nhập quốc tế, thực hiện thành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Phú Thọ

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site