00:30 | 01/12/2018

Giải pháp quản trị sự thay đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

(LV) – Sáng ngày 30/11/2018, Diễn đàn quản tri sự thay đổi và tái cấu trúc của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa đã diễn ra tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và các nhà quản lý.

>>> Danh nghiệp số và đổi mới sáng tạo 

Nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra và thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức chương trình: “Diễn đàn quản trị sự thay đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

Chương trình có sự tham dự của PGS. TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế; Ths Phan Đức Hiếu – Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM); PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh; TS Phạm Tuấn Anh –Chuyên gia tài chính; TS Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế ; Đại diện Công ty TNHH PwC Việt Nam cùng gần 300 đại biểu đại diện các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học.

Toàn cảnh diễn đàn
Toàn cảnh diễn đàn.

Diễn đàn đã mang đến cho các cấp quản lý lãnh đạo doanh nghiệp những tư duy, nhận thức quan trọng, cũng như các công cụ và phương pháp trong công tác quản lý lãnh đạo sự thay đổi. Tại Diễn đàn, các nhà quản lý, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nhà nước đã đối thoại, trao đổi thẳng thắn về cơ chế chính sách và thực trạng cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó trao đổi về những rào cản, vướng mắc đối với tiến trình cổ phần hóa DNNN, tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đối với tiến trình cổ phần hóa.

Ông Hoàng Trường Giang, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương đã chia sẻ về kinh nghiệp tái cơ cấu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Đó là công ty Chaebol, một công ty lớn thuộc sở hữu của gia đình ở Hàn Quốc được Chính phủ thành lập nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế quốc gia theo hướng xuất khẩu và đồng thời thay thế hàng nhập khẩu. Sự hợp tác giữa chính phủ với các Chaebol đã đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và tạo nên những thành công đáng kinh ngạc của Hàn Quốc. Các Chaebol đã nhanh chóng phát triển thành các tập đoàn lớn hoạt động trên thị trường thế giới.

Chính phủ Hàn Quốc đã cho các Chaebol vay nhiều khoản với lãi suất ưu đãi thấp, với thời gian dài để thực hiện chiến lược xuất khẩu của quốc gia. Khi kinh tế thế giới khủng hoảng năm 1979 cùng với sự phát triển tràn lan vào các ngành kinh tế mũi nhọn đã ảnh hưởng sự tăng trưởng kinh tế vĩ mô và quá trình phát triển bền vững. Nhiều Chaebol không có khả năng trả nợ.

Đứng trước tình huống đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thực hiện tái cấu trúc các tập đoàn (cheabol) bằng những chính sách cứng rắn với những nội dung chủ yếu như sau: Xác lập và khống chế các tỷ lệ tài chính nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho tập đoàn. Trong đó tỷ lệ nợ vay trên vốn sở hữu không quá 2 lần; không cho phép công ty mẹ bảo lãnh nợ cho công ty con thuộc tập đoàn; (cấm các Chaebol sở hữu các công ty tài chính phi ngân hàng; Minh bạch hóa quản lý bằng cách công bố các báo cáo tài chính, thông tin tài chính và thông tin kinh doanh; Tập trung vào ngành nghề chính nhằm tăng sức cạnh tranh ở tầm toàn cầu; Quy trách nhiệm cá nhân các lãnh đạo gia đình Chaebol trong việc điều hành và lãnh đạo tập đoàn; Gia tăng quyền hạn cho cổ đông thiểu số, đây là biện pháp giám sát và kiểm soát hữu hiệu hơn đối với các tập đoàn; khống chế đầu tư vào các công ty thành viên và cấm một số giao dịch giữa các công ty thành viên với nhau; nghiêm cấm các hình thức hối lộ, các hình thức tác động lên quá trình ra quyết định chính sách.

Công cuộc cải cách đã làm thay đổi bộ mặt doanh nghiệp ở Hàn Quốc. Một số Chaebol bị phá sản, bị chia cắt thành một số công ty và bị bán riêng rẽ. Cấu trúc của Chaebol trở nên nhẹ nhàng hơn, có khả năng đáp ứng linh hoạt và hiệu quả hơn với những yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu hóa.

Thông qua trao đổi, thảo luận, góp ý, các chuyên gia kinh tế, đại diện DNNN đã đưa ra những đánh giá khách quan về vai trò của thiết chế hỗ trợ tái cơ cấu DNNN và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của DNNN, nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNN trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Đơn cử như giải pháp của

TS.Nguyễn Đại Lai – Chuyên gia tài chính, ngân hàng đề xuất giải pháp cổ phần hoá DNNN trong chiến lược tái cấu trúc nền kinh tế

Về tư duy chiến lược: Nhà nước cần có cơ chế để khẳng định thái độ dứt khoát rằng: CPH DNNN tức là nhanh chóng đạt đến mục tiêu thoái vốn Nhà nước khỏi Doanh nghiệp (DN) hậu CPH bằng cách Nhà nước bán DNNN cho các cổ đông, thu tiền về, trả cho các đối tượng đã làm nên tổng giá trị DNNN cho đến ngày bán. Trong đó phần của Nhà nước sẽ thu về nhập vào Ngân sách để chi theo Luật NSNN.

Về quan điểm hành động: CPH DNNN là để từng bước chuyển từ Nhà nước kinh doanh sang Nhà nước quản lý, cầm cân, nẩy mực, mặc áo trọng tài trên sân cỏ, bật đèn xanh cho các hoạt động phát triển kinh tế sáng tạo, bền vững, thống nhất, minh bạch và văn minh, hiện đại theo thời cuộc; Chỉ trong các lĩnh vực công ích và một số lĩnh vực không ai làm hoặc độc quyền tự nhiên thì Nhà nước mới phải nắm giữ và có vai trò chi phối, như hạ tầng nước, hạ tầng giao thông quốc gia, một số Tập Đoàn tài chính ngân hàng, sản xuất vũ khí quân sự và ngành vệ sinh môi trường văn minh công cộng. Những lĩnh vực còn lại, Nhà nước cần thoái vốn đến 100% để thị trường phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Siêu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN mới thành lập cần phải công khai minh bạch về chức năng, nhiệm vụ của Ủy Ban này trong việc quản lý, giám sát và theo dõi việc sử dụng của bên sử dụng và việc thu của bên ngành thuế từ các nguồn vốn của nhà nước còn nằm tại các DN hậu CPH và là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy tốc độ, hiệu quả của quá trình thoái vốn Nhà nước ra khỏi các DN đã CPH. Giám sát việc cơ quan chức năng Nhà nước phải thu vào NSNN từ thuế, từ giá trị cho thuê quyền sử dụng đất công của toàn dân, từ lợi tức ưu đãi trên số vốn cổ phần ưu đãi bằng tiền của toàn dân đang nằm tại DN hậu CPH chưa thoái hết vốn theo Luật đầu tư...

Về phương thức CPH các DNNN còn lại cũng như quá trình thoái vốn Nhà nước khỏi các DN hậu CPH, Nhà nước cần thể chế hoá bằng Luật để mở đường cho các giải pháp cụ thể…

Sắp xếp, đổi mới và thích ứng với sự thay đổi trong công cuộc cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội hằng năm nhằm nâng cao hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh toàn cầu chú trọng thực chất và hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”, cùng với Nghị quyết số: 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 được Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XII ban hành trong hội nghị lần thứ V một lần nữa đã nhấn mạnh việc đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là hết sức quan trọng.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, trong năm 2017, cả nước đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 57 DNNN (gấp 1,03 lần so với 55 DNN cổ phần hóa năm 2016). Sáu tháng đầu năm 2018, Chính phủ đã phê duyệt tiếp phương án cổ phần hóa 19 DNNN (bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017), tổng giá trị doanh nghiệp là 40.672.09 tỷ đổng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 23.0847.23 tỷ đồng. Tổng thu từ cổ phần hóa 6 tháng đầu năm 2018 đạt 28.055.29 tỷ đồng, trong đó thu từ cổ phần hóa 22.457.29 tỷ đồng, thu từ thoái vốn 5.598 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt khoảng 198.000 tỷ đồng (năm 2016 là 30.000 tỷ; năm 2017 là 140.000 tỷ đồng; năm 2018 là 28.000 tỷ đồng)…

Minh Quế

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Làng Việt còn mãi/ Kéo co ngồi - Di sản độc đáo giữa lòng Hà Nội
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site