09:57 | 17/07/2018

“Để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình” hiệu quả và bền vững

(LV) - Sau ngày “Mở cổng Làng” (19/9/2010) đến nay, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã đón trên 2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm văn hóa đa dạng phong phú, độc đáo của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn của du khách.

>>> Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch góp phần thu hút du khách đến với “Ngôi nhà chung”

Từ quan điểm đến hiện thực

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ, bảo tồn khá đầy đủ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng động 54 dân tộc Việt Nam. Cùng với các công trình kiến trúc đặc trưng và không gian văn hóa của 54 dân tộc anh em, các chương trình hoạt động là sức sống, tạo tính hấp dẫn và hình ảnh của “Ngôi nhà chung”.

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và tổ chức các hoạt động của Làng Văn hóa -Du lịch các dân tộc Việt Nam đảm bảo khai trương đưa vào vận hành khai thác hiệu quả, từng bước hình thành điểm đến văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn; Vào đúng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2010), Hội nghị về cơ chế phối hợp với các địa phương, dân tộc trong quản lý, vận hành và khai thác Khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

 

Du khách trải nghiệm giã bánh dày cùng đồng bào dân tộc Mông tại không gian Chợ vùng cao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  Ảnh: Minh Tâm
Du khách trải nghiệm giã bánh dày cùng đồng bào dân tộc Mông tại không gian Chợ vùng cao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ảnh: Minh Tâm).

Căn cứ vào kết luận của Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố nơi có đồng bào dân tộc sinh sống, huy động, tổ chức hàng trăm lượt cộng đồng các dân tộc với gần 7.000 lượt nghệ nhân, trí thức, già làng, trưởng bản, đồng bào các dân tộc về tham gia các sự kiện và hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong điều kiện vừa đầu tư xây dựng, vừa vận hành, khai thác, từ năm 2011 đến năm 2015, các chủ thể văn hóa đã tham gia các sự kiện thường niên: Sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”; Các hoạt động chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)”; “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam (18 - 23/11)” và các hoạt động nhân dịp ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Du khách sẽ được giao lưu cùng đồng bào các dân tộc   Ảnh: Trọng Đạt
Du khách sẽ được giao lưu cùng đồng bào các dân tộc (Ảnh: Trọng Đạt).

Cùng với việc huy động đồng bào về tham gia các sự kiện, từ năm 2016 đã có 5 cộng đồng dân tộc, năm 2017 có 11 cộng đồng dân tộc (mỗi cộng đồng dân tộc có từ 8 đến 10 người); Sáu tháng đầu năm 2018 có 12 cộng đồng dân tộc với 83 lượt đồng bào các dân tộc: Tày, Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Raglai, Chăm, Khmer hoạt động thường xuyên tại Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đồng bào các dân tộc giới thiệu cuộc sống sinh hoạt thường ngày, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, tái hiện các lễ hội truyền thống, giới thiệu nghề thủ công mỹ nghệ, chế tác nhạc cụ dân tộc, giới thiệu sản vật của địa phương và ẩm thực dân tộc... tạo tính hấp dẫn phục vụ khách tham quan, trải nghiệm. Thông qua các hoạt động tại “Làng”, đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và xây dựng đời sống mới góp phần hiểu biết nhau hơn và tăng thêm tình đoàn kết các dân tộc.

Đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách sẽ được tham gia các trò chơi dân gian cùng đồng bào các dân tộc (Ảnh: Trọng Đạt)
Đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách sẽ được tham gia các trò chơi dân gian cùng đồng bào các dân tộc (Ảnh: Trọng Đạt).

Trong điều kiện có nhiều khó khăn về nguồn kinh phí và cơ sở vật chất dịch vụ hiện có, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức để đồng bào về “Làng” tham gia các sự kiện và hoạt động thường xuyên đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, để các hoạt động của chủ thể văn hóa thật sự hiệu quả và có tính bền vững; đảm bảo cân bằng giữa bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển du lịch, xã hội hóa các hoạt động và đáp ứng nhu cầu của du khách trong thời kỳ hội nhập là bài toán khó cần phải giải quyết kịp thời.

Một số vấn đề cần quan tâm giải quyết

Một là về cơ chế, chính sách: Thực hiện quan điểm “Để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình” hiệu quả và có tính bền vững, trước hết cần có cơ chế chính sách và các chương trình cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc trong đa dạng của các dân tộc tại các địa phương. Đồng thời duy trì, tiếp nối, tạo sức sống và sự phát triển của Khu các Làng dân tộc Việt Nam thông qua cơ chế phối hợp và thống nhất kế hoạch hoạt động hàng năm giữa Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố có liên quan. Tạo sự kết nối, tương hỗ giữa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các địa phương trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

Biểu diễn xòe Thái
Biểu diễn xòe Thái.

Cho đến nay, việc huy động, tổ chức các hoạt động của đồng bào vẫn thông qua sự phối hợp của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, chưa có cơ chế riêng để thực hiện và “chưa có cơ chế xác định trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, vì vậy chưa huy động được nguồn lực xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ này”. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cần có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ nhằm tăng cường các hoạt động tại Khu các Làng dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Hai là về nội dung, chương trình hoạt động: Mục tiêu xây dựng Khu các làng dân tộc Việt Nam là thường xuyên có đồng bào 54 dân tộc luân phiên tổ chức các hoạt động: đồng bào là chủ nhân của ngôi làng, ngôi nhà dân tộc. Hoạt động của đồng bào các dân tộc không chỉ phục vụ khách tham quan mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa 54 dân tộc và quảng bá di sản văn hóa của các địa phương tại “Ngôi nhà chung”. Do vậy, cần nghiên cứu xác định nội dung, chương trình hoạt động tổng thể và kế hoạch động thường xuyên, hoạt động định kỳ hàng năm của Khu các làng dân tộc đảm bảo tính hệ thống, tính định hướng và tính thống nhất về nội dung hoạt động. Tổ chức các hoạt động cần đa dạng, phong phú, nội dung có chiều sâu, có chọn lọc, luôn có yếu tố mới và tạo điều kiện cho du khách được trải nghiệm, khám phá về văn hóa dân tộc

Hoạt động của đồng bào dân tộc Ê Đê tại không gian Làng dân tộc Ê Đê
Hoạt động của đồng bào dân tộc Ê Đê tại không gian Làng dân tộc Ê Đê.

Ba là về công tác quảng bá, tuyên truyền: Đồng thời với việc thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cần tăng cường quảng bá về hoạt động của “chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình” tại Khu các làng dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng và tới các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là khuyến khích các nghệ nhân, trí thức, già làng, trưởng bản, đồng bào các dân tộc đã về tham gia các hoạt động tại “Ngôi nhà chung” chính là những tuyên truyền viên tích cực và có hiệu quả nhất, trực tiếp tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc về tham gia các hoạt động thường xuyên tại Khu các làng dân tộc không chỉ là niềm vinh dự mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hằng Phương

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Làng Việt còn mãi/ Kéo co ngồi - Di sản độc đáo giữa lòng Hà Nội
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site