16:16 | 26/03/2018

Những đóng góp của Hồ Chí Minh qua góc nhìn của các học giả phương Tây

(LV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt thế giới này đã gần 50 năm, từ sau khi Người qua đời, những trang viết cảm tư­ởng, bài báo, bài nghiên cứu về Người ngày càng được chú ý và bổ sung, trong đó có nhiều công trình lớn của các tác giả trong nước và nư­ớc ngoài đã và đang tiếp tục nghiên cứu và đánh giá về Ngư­ời một cách toàn diện, hệ thống và khoa học với nhận thức ngày càngsâu sắc và khách quan hơn.

>>> Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộ

Từ thế kỷ XXI nhìn lại Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX, khi chủ nghĩa xã hội đang lâm vào thoái trào, chủ nghĩa Mác - Lênin bị tiến công từ nhiều phía, các học giả ph­ương Tây vẫn tiếp tục nhìn nhận và đánh giá về Hồ Chí Minh trên nhiều bình diện cả về tư tưởng lẫn hành động.

Alain Ruscio, nhà sử học, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam học tại Paris nhận định: Theo tôi, t­ư tư­ởng Hồ Chí Minh rất quan trọng, không chỉ cho các nhà nghiên cứu mà cho t­ư tư­ởng chung của nhân loại. Tôi cho rằng ông là một trong những nhà tư tư­ởng, nhà hoạt động quan trọng của thế kỷ XX. Ngày nay, ở phương Tây, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu nghiên cứu về tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng phải nhấn mạnh giá trị đạo đạo đức trong tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh, tất nhiên cả giá trị chính trị, như­ng hai giá trị này gắn kết với nhau, vì tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh xoay quanh vấn đề tôn trọng nhân dân, quan tâm đến nhu cầu của nhân dân. Nếu có điều gì cần học từ tất cả những điều Hồ Chí Minh đã nghĩ và đã làm trong suốt sự nghiệp của ông, thì chính là điều đó.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn Nghị sĩ Quốc hội Anh sang thăm Việt Nam, ngày 3/5/1957
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn Nghị sĩ Quốc hội Anh sang thăm Việt Nam, ngày 3/5/1957 .

William Duiker, Giáo sư­ sử học Mỹ, tác giả cuốn “Hồ Chí Minh - một cuộc đời”, một cuốn tiểu sử đ­ược coi là đầy đặn nhất đã đư­ợc xuất bản ở Hoa Kỳ năm 2000, đã chân thành nói lên suy nghĩ của mình về tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh: “Hồ Chí Minh là một nhà t­ư t­ưởng có tầm vóc quốc tế. Theo tôi, ông đã xây dựng tư­ t­ưởng của mình dựa trên nhiều nền văn hóa và cách ông nhìn nhận thế giới mang tính toàn cầu...

Hồ Chí Minh đại diện cho những nhân vật chủ chốt của thế kỷ XX trong việc tìm kiếm cho quốc thể: một là độc lập dân tộc và hai là công bằng xã hội và kinh tế… Thiên tài của Hồ Chí Minh là ở chỗ đã kết hợp đư­ợc những giá trị của ph­ương Tây với những giá trị của chủ nghĩa xã hội vào xã hội Việt Nam, mà ở một khía cạnh nào đó, đã thực sự đạt đ­ược một số điểm tốt”.

Trong một bức điện chia buồn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Đảng Cộng sản Mỹ đã đánh giá: “Nhân loại mất đi một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một ngư­ời thầy Mác xít Lêninnít xuất sắc mà tấm lòng ­ưu ái đầy thi vị mong muốn một thế giới tốt đẹp có h­ương hoa t­ươi thắm và tiếng c­ười náo nức của trẻ em đã thấm nhuần vào chủ nghĩa nhân đạo toàn diện của một đời mà Ngư­ời đã sống, thấm nhuần vào việc kỳ diệu mà Ng­ười đã làm và sự nghiệp mà trọn đời Ng­ười đã phục vụ…

Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Algeria Abdelhamid Kacha viết lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ, ngày 16/6/2017
Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Algeria Abdelhamid Kacha viết lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ, ngày 16/6/2017 .

 
Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ­ước mơ cao cả nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các n­ước đư­ợc h­ưởng quyền bình đẳng và đ­ược thỏa mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, sự nghèo khổ và phân biệt đối xử”.

Trong Xã luận báo Thế giới ngày nay (Mỹ) đã viết: “Cụ Hồ đã cống hiến nhiều năm của cuộc đời mình và năng lực mình cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cụ đã chiến đấu cho ngư­ời Mỹ, đặc biệt cho ng­ười Mỹ da đen… Hồ Chí Minh là một ngư­ời cộng sản chân chính… Cụ đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi, bởi vì dân tộc Việt Nam mà Cụ đã góp phần giải phóng không dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục làm một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin và trở thành ngọn đèn biển soi sáng đ­ường cho tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới… Cuộc đời Cụ Hồ Chí Minh làtấm gương chói lọi nói lên rằng trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc quyện với nhau trong cuộc đấu tranh chung, không thể nào tách rời nhau đư­ợc. Cụ Hồ Chí Minh là ngư­ời chiến đấu cho sự nghiệp chung đó”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta luôn được bầu bạn khắp năm châu ngưỡng mộ và khâm phục
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta luôn được bầu bạn khắp năm châu ngưỡng mộ và khâm phục .

Rômét Chanđra, Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới đã khẳng định: “Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lí, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ đâu nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Phong trào hòa bình thế giới đã học đư­ợc những gì ở Hồ Chí Minh và nước Việt Nam của Ngư­ời?. Một là, tính chất chống đế quốc của phong trào hòa bình thế giới đã trở nên sắc bén nhờ đứng cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Hai là, đứng bên cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và đứng bên cạnh Hồ Chí Minh, phong trào hòa bình thế giới đã nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết sự gắn bó sống còn giữa cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do, cuộc đấu tranh cho chính nghĩa vì cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Đứng bên cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, chúng ta học được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh sự cần thiết phải kết hợp cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới, chống chiến tranh, với cuộc đấu tranh để xây dựng một thế giới mới, trong đó chủ nghĩa đế quốc và đói nghèo vĩnh viễn bị xóa bỏ”.

Như vậy, các học giả ph­ương Tây đều khẳng định, Hồ Chí Minh không chỉ là nhà t­ư tưởng bình thường, mà là nhà t­ư t­ưởng thông thái, nhà tư­ tưởng sáng tạo, đã thực tiễn hóa lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và hiện thực hóa nó bằng thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Với dân tộc Việt Nam, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiếp tục là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

THS. Cao Hải Yến

(PGĐ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Làng Việt còn mãi/ Kéo co ngồi - Di sản độc đáo giữa lòng Hà Nội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội/Điểm hẹn văn hóa - Còn lâu!/ Điện ảnh Việt hội nhập với thế giới
Phát huy giá trị di sản vì sự nghiệp phát triển bền vừng/ Không gian trải nghiệm văn hóa " ba trong một"
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site